Posiedzenie zamknięte Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Autor: Magdalena Kniaziewicz Biuro Rady Miasta

25/03/2019 16:00

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się dnia 01 kwietnia 2019 r. o godzinie 16:00 w miejscu: Urząd Miasta Otwocka budynek A, I piętro Aula.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Wybór wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
  4. Rozpatrzenie pisma nr WNP-I.40.63.2019 wniesionego do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  5. Sprawy różne, wolne wnioski. 
  6. Zakończenie obrad.