Posiedzenie zamknięte Komisja Mieszkaniowa

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

04/11/2019 16:00

Posiedzenie - zamknięte Komisji Mieszkaniowej odbędzie się w dniu 07 listopada 2019 r. (czwartek) o godzinie 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka
przy ul. Armii Krajowej 5 w budynku A, Aula. 

 Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Przedstawienie i zaopiniowanie spraw z zakresu działania Wydziału Gospodarki Lokalami.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.