Posiedzenie zamknięte Komisja Mieszkaniowa

Autor: Magdalena Kniaziewicz Biuro Rady Miasta

07/10/2019 16:00

Posiedzenie zamknięte Komisji Mieszkaniowej odbędzie się w dniu 9 października 2019 r. (środa) o godzinie 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka

przy ul. Armii Krajowej 5 w budynku A, Aula. 

 Proponowany porządek posiedzenia:

1. Stwierdzenie kworum.
2.Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3.Rozpatrzenie projektu uchwały:

a) w sprawie wskazania do sprzedaży na rzecz najemców lokali stanowiących własność Gminy Otwock, ustalenia zasad ich sprzedaży oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty od ceny lokalu i wysokości stawek procentowych.

4.Przedstawienie i zaopiniowanie spraw z zakresu działania Wydziału Gospodarki Lokalami.

5.Sprawy różne, wolne wnioski.

6.Zakończenie obrad.