Posiedzenie zamknięte Komisja Mieszkaniowa

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

10/12/2019 16:00

Posiedzenie - zamknięte Komisji Mieszkaniowej odbędzie się w dniu 12 grudnia 2019 r. (czwartek) o godzinie 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka
przy ul. Armii Krajowej 5 w budynku A, Aula. 
 
Proponowany porządek posiedzenia:
  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie pisma z dnia 23.10.2019 r. Pana D.M. (data wpływu do Urzędu 28.10.2019 r.)
  4. Przedstawienie i zaopiniowanie spraw z zakresu działania Wydziału Gospodarki Lokalami.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.