Posiedzenie Komisji Statutowej

Autor: Biuro Rady Miasta

23/04/2019 17:00

Posiedzenie Komisji Statutowej odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2019 r. o godzinie 17:00 w miejscu: Aula Urzędu Miasta.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.       Stwierdzenie kworum.
2.       Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3.       Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a)      wystąpienia Miasta Otwocka ze Związku Miast Polskich;
b)      przystąpienia Miasta Otwocka do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich;
c)       określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Otwocka.
4.       Sprawy różne, wolne wnioski.
5.       Zakończenie obrad.