Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor: Biuro Rady Miasta

30/01/2019 16:00

Szanowni Pańswto,

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana terminu posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego - proponowany porządek obrad bez zmian.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 01 lutego 2019 r. o godzinie 16:00 w Auli Urzędu Miasta. 

Proponowany porządek posiedzenia AUTOPOPRAWKA:

1. Stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie pozwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
4. Rozpatrzenie pisma:
a) Orgin Otwock 1 sp. z o. o. S.K.A z dnia 14 stycznia 2019 roku dot. zaprezentowania zrealizowanej w Otwocku, inwestycji służącej opiece i rewalidacji w demencji
i problemach neurologicznych oraz rehabilitacji neurologicznej – Centrum Origin Otwock.

b) Pani Urszuli K. w sprawie pomocy dla niepełnosprawnego syna.
5. Sprawy różne, wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad.