Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor: Biuro Rady Miasta

08/04/2019 17:30

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego odbędzie się w dniu 08 kwietnia 2019 r.; o godzinie 17:30 w miejscu: budynek A Urzędu Miasta Otwocka, Aula I piętro.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.       Stwierdzenie kworum.
2.       Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3.       Rozpatrzenie projektów uchwał:
a)       w sprawie ustalenia: strefy płatnego parkowania, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania,
b)       w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/59/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 lutego 2019 roku
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie pozwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

c)       w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi zwierząt na terenie Miasta Otwocka w 2019 roku”.
4.       Zapoznanie się i omówienie pisma z dnia 06.03.2019 r, Szkoły Podstawowej Nr 6 w sprawie sfinansowania przedstawienia Grupy Teatralnej.
5.       Zakończenie obrad.