Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor: Biuro Rady Miasta

28/02/2019 16:30

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 04 marca 2019 r.; o godzinie 16:30
w miejscu: budynek A Urzędu Miasta Otwocka, Aula I piętro.
Proponowany porządek posiedzenia:
1.       Stwierdzenie kworum.
2.       Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3.       Rozpatrzenie projektu uchwały:
a)       w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Karczew a Gminą Otwock w sprawie powierzenia Gminie Karczew realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Otwock opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Karczewie,
b)       w sprawie ustalenia: strefy płatnego parkowania, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
4.       Zapoznanie się i omówienie pism:
a)       z dnia 20.02.2019 r, Szkoły Podstawowej Nr.12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku,
b)       z dnia 20.02.2019 r, Szkoły Podstawowej Nr.4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku,
c)       z dnia 12.02.2019 r, Prezydenta Miasta Otwocka w sprawie pisma z dnia 28.01.2019 r, dotyczącego współpracy z Zarządem Transportu Miejskiego,
d)       z dnia 28.01.2019 r, Prezydenta Miasta Otwocka w sprawie pisma z dnia 11.12.2019 r, dotyczącego uruchomienia punktu ZTM w Otwocku,
5.       Sprawy różne, wolne wnioski.
6.       Zakończenie obrad.