Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania

Autor: Biuro Rady Miasta

26/03/2019 18:30

aktualizacja: Godzina i miejsce posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 28 marca 2019 roku uległa zmianie. Posiedzenie Komisji odbędzie się o godz. 18:30 w budynku C pok. 5. Za utrudnienia przepraszamy.

Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania odbędzie się w dniu 28 marca 2019 r. (czwartek) o godzinie 18:00 w auli Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Stwierdzenie kworum.
2.    Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3.    Rozpatrzenie pism i wniosków skierowanych do Rady Miasta Otwocka w zakresie działania Komisji Oświaty i Wychowania:
a) Rozpatrzenie pisma z dnia 20.02.2019 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 – pismo znak: 2899/19/DI w sprawie „…sfinansowania występu Teatru Forma podczas szkolnych obchodów Dnia Dziecka 30 maja 2019 r.”,
b) Rozpatrzenie wniosku z dnia 20.02.2019 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 pismo znak: 3031/19/DI o dofinansowanie pikniku organizowanego z okazji Dnia dziecka w dniu 04.06.2019 r.,
c) Rozpatrzenie pisma z dnia 20.02.2019 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 – pismo znak: 3337/19/DI w sprawie udzielenia wsparcia finansowego w związku z organizacją przez szkołę Powiatowego Konkursu „Olimpiada Wiedzy na 6”,
d) Rozpatrzenie pisma z dnia 25 02.2019 r. Sekretarza Miasta Otwocka znak PM.030.48.2019 w sprawie „…zabezpieczenia środków w budżecie Szkoły Podstawowej nr 5 (…), jako środków dodatkowych poza zatwierdzonym planem finansowym na rok 2019,”,
e) Rozpatrzenie pisma z dnia 04.03.2019 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3, pismo znak: 3679/19/DI oraz pism do niego załączonych (13 załączników),
f) Zapoznanie się z informacją z dnia 04.03.2019 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 pismo znak: 3821/19/DI, w której czytamy: „Po zapoznaniu się z planem finansowym jednostki budżetowej na 2019 r informuję, …”,
g) Rozpatrzenie wniosku z dnia 08.03.2019 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 pismo znak: 4045/19/DI „…o zwiększenie środków w rozdziale 85401 /świetlice szkolne/ na paragrafie 4010/ wynagrodzenia osobowe pracowników/ o kwotę 84 599 zł.”,
h) Zapoznanie się z informacją z dnia 08.03.2019 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3, pismo znak: 4234/19/DI o niedoszacowaniu „…kwot do zabezpieczenia działania szkoły w roku 2019…”,
i) Rozpatrzenie wniosku z dnia 13.03.2019 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 pismo znak: 4378/19/DI „…o uwzględnienie, w miarę posiadanych środków na inwestycje, dokończenia budowy kompleksu rekreacyjno – sportowego na terenie naszej placówki.”,
j) Rozpatrzenie wniosku z dnia 18.03.2019 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 pismo znak: 4899/19/DI o zapewnienie środków finansowych wynikającym „ Z obawy przed kolejnymi, nieprzewidywalnymi zdarzeniami, w celu zapobieżenia nowym zagrożeniom, w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, pracownikom, petentom oraz podległego mi obiektu, …”.
4.    Informacja o rezygnacji z realizacji: „Projektu programu, którego celem jest realizacja remontów w szkołach podstawowych i w przedszkolach wg uzgodnionego harmonogramu.”.
5.    Sprawy różne, wolne wnioski.
6.    Zakończenie obrad.