Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania

Autor: Biuro Rady Miasta

12/02/2019 16:00

Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania odbędzie się w dniu 15 lutego 2019 r. (piątek) o godzinie 16:00 w auli Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Stwierdzenie kworum.
2.    Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3.    Zaopiniowanie propozycji założeń do programu funkcjonalno użytkowego na potrzeby budowy Szkoły Podstawowej nr 8.
4.    Sprawy różne, wolne wnioski.
5.    Zakończenie obrad.