Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania

Autor: Biuro Rady Miasta

01/04/2019 15:30

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania, które odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2019 r. (środa) o godzinie 15:30 w auli Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Stwierdzenie kworum.
2.    Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3.    Rozpatrzenie spraw związanych ze sprawą remontów w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock:
a. Ustalenie procedury, w wyniku której powstanie uzgodniony harmonogram realizacji remontów,
b. Wstępna analiza WNIOSKÓW zgłoszonych przez Dyrektorów jednostek,
c. Wstępne ustalenie harmonogramu wizyt w przedszkolach.
4.    Sprawy różne, wolne wnioski.
5.    Zakończenie obrad.