Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania

Autor: Biuro Rady Miasta

19/02/2019 18:30

Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania odbędzie się w dniu 21 lutego 2019 r. (czwartek) o godzinie 18:30 w auli Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Stwierdzenie kworum.
2.    Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3.    Omówienie stanu realizacji wniosków, które były procedowane na posiedzeniu Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 25 stycznia 2019 r.
4.    Analiza oraz rozpatrzenie pism i wniosków skierowanych do Rady Miasta Otwocka
w zakresie działania Komisji Oświaty i Wychowania:
a. Zapoznanie się z pismem, z dnia 23.01.2019 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1, pt. „Uzasadnienie planu wydatków budżetowych i inwestycyjnych zdjętych z planu budżetowego na rok 2019.”,
b. Analiza informacji przekazanej pismem z dnia 22.01.2019 r. przez Dyrektora Oświaty Miejskiej w sprawie szacunkowych kosztów „…wykorzystania systemu monitorowania dostępu…” – pismo znak: Ośw.M.001.3.2019,
c. Analiza informacji przekazanej pismem z dnia 23.01.2019 r. przez Dyrektora Oświaty Miejskiej w sprawie „…odpowiedzi na zalecenia Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku…” – pismo znak: Ośw.M.0103.10.2019,
d. Analiza informacji przekazanej pismem z dnia 22.01.2019 r. przez Dyrektora Oświaty Miejskiej w sprawie szacunkowych kosztów dofinansowania obiadów – pismo znak: Ośw.M.001.1.2019.,
e. Analiza informacji i wniosków przekazanych pismami z dnia 22, 23 i 24 stycznia 2019 r. przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 - pisma o znaku: SP3.071.11.2019; SP3.071.12.2019; SP3.071.10.2019; SP3.071.8.2019,
f. Analiza informacji przekazanej pismem z dnia 24.01.2019 r. przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 – pismo znak: SP3.071.13.2019,
g. Analiza informacji przekazanej pismem z dnia 23.01.2019 r. przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 - pismo znak: SP4.410.1.2019,
h. Rozpatrzenie pisma z dnia 24.01.2019 r. Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 4 – pismo znak: 1490/19/DI
i. Zapoznanie się z informacją dnia 24.01.2019 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w sprawie żądań „…podwyżek dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych…”,
j. Informacja o petycji Pracowników Administracji i Obsługi – pismo z dnia 25.01.2019 r.
5.    Sprawy różne, wolne wnioski.
6.    Zakończenie obrad.