Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor: Rada Miasta

09/02/2016 16:00

odbędzie się w środę, 10 lutego 2016 roku, pocz. o godz. 13.00, w oczyszczalni ścieków Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Proponowany porządek obrad Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Konsultacje w sprawie „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Otwocku na lata 2016-2020”.
  3. Sprawy różne.
  4. Zakończenie obrad.