Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor: Biuro Rady Miasta

08/04/2019 16:30

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2019 r., godzina: 16:30 w miejscu: Aula Urzędu Miasta.

Proponowany porządek:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody znajdujących się na terenie Miasta Otwocka.

Część wyjazdowa

  1. Zapoznanie się z wnioskami:

a)       Mieszkańców Otwocka w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (dz. 10/2, obr. 12),

b)      Mieszkańców Otwocka w sprawie zmiany MPZP w obr. 6,

c)       Mieszkańca Otwocka w sprawie ul. Okrzei.

  1. Zapytania i wolne wnioski.
  2. Zakończenie obrad.