Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor: Biuro Rady Miasta

11/02/2019 16:30

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki odbędzie się w dniu 14 lutego  2019 r.

godzina: 16:30 w miejscu: Aula Urzędu Miasta.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.       Stwierdzenie kworum.
2.       Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3.       Rozpatrzenie pism:
a)       Marszałka Województwa Mazowieckiego z dn. 14 listopada 2018 roku w sprawie przystąpienia do uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości Województwa Mazowieckiego położonej w Otwocku w obr. 78,
b)      Wydziału Planowania Przestrzennego z dn. 31 października 2018 roku w sprawie działki nr ew. 73/4 w obr. 6 w Otwocku.
4.       Sprawy różne, wolne wnioski.
5.       Zakończenie obrad.