Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

03/09/2019 16:00

Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej odbędzie się w dniu 05 września 2019 r. (czwartek) o godzinie 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka
przy ul. Armii Krajowej 5 w budynku A, Aula. 
 Proponowany porządek posiedzenia:
1. Stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie pism mieszkańców:
a. podania z dn. 01 sierpnia 2019 r. p. M.K. w sprawie zamiany lokalu.
b. podania z dn. 29 sierpnia 2019 r. p. M.P. w sprawie uzasadnienia decyzji.
4. Przedstawienie i zaopiniowanie spraw z zakresu działania Wydziału Gospodarki Lokalami.
5. Sprawy różne, wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad.