Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

27/08/2019 16:00

Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2019 r. (czwartek) o godzinie 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w budynku A, Aula. 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały:
    a) w sprawie wskazania do sprzedaży na rzecz najemców lokali stanowiących własność Gminy Otwock, ustalenia zasad ich sprzedaży oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty od ceny lokalu i wysokości stawek procentowych.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.