Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji

Autor: Biuro Rady Miasta

22/01/2019 14:00

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji, które odbędzie się w dniu 24 stycznia 2019 r. o godzinie 14:15 w Urzędzie Miasta Otwocka, budynek C pok.5a.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) budżetowej na rok 2019 – Zarządzenie Nr 271/2018 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 14.11.2018r.

b) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2019-2032 – Zarządzenie Nr 272/2018 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 14.11.2018r.

4. Sprawy różne, wolne wnioski.

5. Zakończenie obrad.