Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji

Autor: Magdalena Kniaziewicz Biuro Rady Miasta

05/03/2019 14:00

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji, które odbędzie się
w dniu 07 marca 2019 r. o godzinie 14:00 w miejscu: budynek A, I piętro Aula.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Stwierdzenie kworum.

2.      Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

3.      Rozpatrzenie pism:

a)      Pismo mieszkańców ul. Kwiatowej z dnia 14 lutego 2019 r. dot. przebudowy ul. Kwiatowej,

b)      Pismo Sekretarza Miasta Otwocka z dnia 25 lutego 2019 r. dot. pisma Otwockiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z dnia 21 lutego 2019 roku (nr dz. 3043/19/DI  data 22 luty 2019).

4. Rozpatrzenie projektu uchwały:

a)      zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2019 Miasta Otwocka Nr VI/35/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 r.,

b)      zmieniającego uchwałę Nr VI/36/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka

na lata 2019-2032,

c)      w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok.

5.      Sprawy różne, wolne wnioski.

6.      Zakończenie obrad.