Porozumienie ws. gruntownej przebudowy terenu wokół dworca

Autor: Administrator serwisu

16/10/2019

100_8378.jpg

Dworzec w Otwocku wraz z przyległym terenem zyskają nowe oblicze! 

Przedstawiciele PKP S.A. oraz PKP PLK S.A. podpisały z Urzędem Miasta Otwocka list intencyjny o współpracy w celu realizacji działań związanych z przebudową i eksploatacją dworca kolejowego Otwock wraz z placem przydworcowym oraz modernizacją linii kolejowej nr 7 w granicach miasta Otwocka.

Dzięki porozumieniu:

  • zostanie całościowo przebudowana infrastruktura wokół dworca. Projektowane zagospodarowanie terenu placu przed dworcem obejmuje, m.in.: miejsca postojowe dla samochodów (w tym dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, taksówek oraz Kiss and Ride), ciąg pieszo-rowerowy, miejsca postojowe dla rowerów, a także reprezentacyjną aleję. Uwaga! Całość kosztów związana z tymi inwestycjami zostanie pokryta przez PKP,
  • pomieszczenia we wnętrzu dworca zostaną wyodrębnione i udostępnione Miastu Otwock - w tym miejscu powstaną biblioteka, miedateka oraz punkt informacyjno-podawczy Urzędu Miasta Otwocka, dzięki czemu otwocczanie będą mogli załatwiać proste sprawy urzędowe w drodze na pociąg,
  • teren przy wieży ciśnień pomiędzy ulicą Orlą a dworcem PKP zostanie zagospodarowany i udostępniony mieszkańcom Otwocka.