Porozumienie w sprawie zbiórki żywności dla potrzebujących

Autor: Administrator serwisu

08/04/2020

Plakat_A3_ZbiorkaZywnosci_final_k.jpg

W dniu 06 kwietnia 2020 r. w auli Urzędu Miasta Otwocka zostało podpisane wielostronne porozumienie w sprawie pomocy mieszkańcom miasta Otwocka w związku z ogłoszonym stanem epidemii związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

 

- Jest to dokument określający działania humanitarne, jakie zostaną podjęte na terenie miasta, gdzie mieszka duża grupa seniorów, którzy z różnych przyczyn potrzebują natychmiastowego wsparcia - powiedział Prezydent Miasta Otwocka Jarosław Margielski. - Dysponując odpowiednią bazą: to jest zapleczem gastronomicznych i obsługą kuchni funkcjonującej w Przedszkolu Miejskim Nr 3, mamy możliwość przygotowania pożywienia w sposób bezpieczny i z zachowaniem wszystkich wymogów SANEPID-u. Następnie posiłki zostaną rozdysponowane osobom starszym i wymagającym pomocy. Akcja będzie obejmowała również zbiórkę żywności oraz innej pomocy rzeczowej dla potrzebujących. Utworzone zostaną specjalne „Magazyny Darów”, gdzie będą zbierane artykuły spożywcze, higieniczne i inne, a następnie pakowane i ekspediowane do osób w potrzebie.

 

Pomieszczenia do magazynowania darów zostaną udostępnione przez Szkołę Podstawową Nr 12, Szkołę Podstawową nr 3 oraz Szkołę Podstawową nr 4 - dodał Prezydent Miasta.

 

Koordynatorem akcji jest Urząd Miasta Otwocka. Pomoc zostanie skierowana do osób, które zostaną wskazane przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku, jako znajdujące się w trudnej sytuacji i potrzebujące wsparcia w pierwszej kolejności. Akcja będzie realizowana przez Fundację na rzecz Przeciwdziałania Marginalizacji Społecznej PRO HOMINI reprezentowaną przez Panią Justynę Górnowicz, Dyrektor Fundacji.

 

Porozumienie nie określa ram czasowych. Zostało zawarte na czas trwania sytuacji kryzysowej w związku z ogłoszonym stanem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Promocji i Spraw Społecznych, tel.: +48 22 779 20 01, w. 110, e-mail: kultura@otwock.pl