Pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

02/12/2016

W dniu 1 grudnia 2016 r. do Urzędu Miasta Otwocka wpłynęła informacja Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotycząca udzielenia pomocy dla producentów rolnych, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi.

ikona strzałka Pismo Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  www.mazowieckie.pl