Pomiary hałasu komunikacyjnego w Otwocku

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

28/04/2016

Informujemy, że Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w związku z realizacją zadań w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska rozpoczął przygotowania do pomiarów hałasu komunikacyjnego na terenie Miasta Otwocka.
Przedstawiciele WIOŚ oraz pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Otwocka w dniu 22 marca 2016r. przeprowadzili wspólna wizję lokalną mającą na celu wytypowanie punktów pomiarowych hałasu drogowego (pomiary długookresowe i krótkookresowe) oraz hałasu kolejowego. Wyznaczono łącznie 9 punktów pomiarowych. Planowane terminy przeprowadzenia pomiarów to czerwiec i październik bieżącego roku.