Polityka prywatności

Wszelkie prawa do zawartości oficjalnego portalu miejskiego – otwock.pl są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów portalu Urzędu Miejskiego w Otwocku pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków należących do Urzędu Miasta Otwock. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody Urzędu Miasta Otwocka.

Urząd Miasta Otwocka respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników serwisu informuje, że dane osobowe zawarte np. w formularzach rejestracyjnych przechowywane są i przetwarzane zgodnie z wymogami prawa, a w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Zgromadzone dane osobowe stanowią wydzieloną bazę danych, przechowywaną w sposób zapewniający właściwą ochronę.