Połączone posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Gospodarki Miejskiej

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

03/12/2019 16:00

Posiedzenie połączonych Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Gospodarki Miejskiej, odbędzie się dnia 09 grudnia 2019 r. (poniedziałek)
o godzinie 16:00,  w miejscu: Aula Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5.
 Proponowany porządek posiedzenia.
  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu Nr VI/19 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 07.10.2019 r.
  4. Rozpatrzenie petycji o niewdrażanie intensywnej zabudowy w otulinie lasu przy ulicy Poniatowskiego na obszarze dzielnicy - ogrodu „Soplicowo” tuż przy historycznym osiedlu składającym się z bloków Nr 33,35,37,39 z dnia 29 września 2019 r. (data wpływu petycji do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 22 października 2019 r.)
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.