Połączone posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania oraz Komisji Budżetu i Inwestycji

Autor: Biuro Rady Miasta

24/06/2019 16:00

Posiedzenie połączonych Komisji: Komisji Oświaty i Wychowania oraz Komisji Budżetu i Inwestycji, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 r. (środa) o godzinie 16:00 w auli Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Stwierdzenie kworum.
2.    Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3.    Zapoznanie się z programem funkcjonalno użytkowym opracowywanym na potrzeby budowy Szkoły Podstawowej nr 8.
4.    Sprawy różne, wolne wnioski.
5.    Zakończenie obrad.

Jednocześnie proszę o uczestnictwo w posiedzeniu ww. Komisji: Prezydenta Miasta Otwocka, merytorycznych pracowników Urzędu Miasta Otwocka oraz Oświaty Miejskiej związanych ze sprawą.