Połączone posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej i Komisji Budżetu i Inwestycji

Autor: Biuro Rady Miasta

14/06/2019 18:00

Posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej odbędzie się w dniu 17 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 18:00 w auli Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody
  i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Otwock i Gminy Karczew.
 4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Otwock w trybie art.231 § 2 Kodeksu cywilnego (dot. dz. 168/2,162/3,162/2 w obr.259).
 5. Wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Chrobry 3 w Otwocku o zabezpieczenie środków na budowę chodnika w ul. Bolesława Chrobrego od numeru 26 do numeru 28.
 6. Sprawy różne, wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad.

Połączone posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej i Komisji Budżetu i Inwestycji

AKTUALIZACJA PORZĄDKU POSIEDZENIA:

 1. Stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w przedmiocie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwał w przedmiocie przekazania szkołom podstawowym do użytkowania infrastruktury sportowej:

a) przekazania Szkole Podstawowej Nr 1 im. W. Reymonta w Otwocku
do użytkowania boiska wielofunkcyjnego,

b) przekazania Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku
do użytkowania boiska sportowego,

c) przekazania Szkole Podstawowej Nr 3 w Otwocku do użytkowania boiska wielofunkcyjnego,

d) przekazania Szkole Podstawowej Nr 6 w Otwocku do użytkowania boiska wielofunkcyjnego,

e) przekazania Szkole Podstawowej Nr 7 im. Batalionu "Zośka" w Otwocku do użytkowania boiska wielofunkcyjnego,

f)  przekazania Szkole Podstawowej Nr 12 w Otwocku do użytkowania boiska wielofunkcyjnego.

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Otwock i Gminy Karczew.

6. Sprawy różne, wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.