Połączone Posiedzeni Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Gospdarki Miejskiej

Autor: Biuro Rady Miasta

06/12/2019

Posiedzenie połączonych Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Gospodarki Miejskiej odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019 r. (wtorek) o godzinie 14:00 w Auli Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Stwierdzenie kworum.
2.    Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

3.    Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Otwocka na 2020 rok.

4.    Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2020-2035.

5.    Sprawy różne, wolne wnioski.
6.    Zakończenie obrad.