Połączone Komisje stałe Rady Miasta Otwocka

Autor: Administrator serwisu

09/06/2017 16:00

 połączone posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej wraz z Komisją Budżetu i Inwestycji odbędzie się w poniedziałek 12czerwca 2017 r. o godz. 1600 w Urzędzie Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
    w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
  3. Sprawy różne, wolne wnioski.
  4. Zakończenie obrad.