połączone Komisje: Rewizyjna, Gospodarki Miejskiej oraz Ochrony Srodowiska i Urbanistyki

Autor:

20/09/2016 18:15

Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarki Miejskiej oraz Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki odbędzie się we wtorek 20 września 2016 roku o godz. 18.15 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad połączonych Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Otwocka.
  3. Sprawy różne, wolne wnioski.
  4. Zakończenie obrad.