Połącozne posiedzenie komisji

Autor: Biuro Rady Miasta

27/04/2020

Posiedzenie połączonych Komisji: Inwestycji i Gospodarki Miejskiej, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Planowania Przestrzennego odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2020 r. o godzinie 09.00 w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Józefa Piłsudskiego przy ul. Szkolnej 31 w Otwocku (sala gimnastyczna).

Proponowany porządek posiedzenia:

1.       Stwierdzenie kworum.
2.       Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia

3.       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Otwocku.

4.       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych stanowiących władność Gminy Otwock na czas określony (ul. Andriollego nr 20 i nr 22).

5.       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock na czas określony (ul. Andriollego, Hoża, Armii Krajowej).

6.       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Otwock (Ujejskiego 12A).

7.       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu na czas określony (ul. Komunardów, ul. W. Reymonta).

8.       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock na czas określony (poz. 1 ul. Wierchowa 13/15 do poz. 21 ul. J.I. Kraszewskiego 44).

9.       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otwock (ul. Armii Krajowej 4).

10.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar dz. ew. 19/1, 19/2 obr. 48 w Otwocku.

11.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Otwocka na lata 2020-2028”.

12.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 roku.

13.   Sprawy różne, wolne wnioski.

14.   Zakończenie obrad.