Podsumowanie pierwszej części LXVII sesji Rady Miasta Otwocka

Autor: Biuro Komunikacji Społecznej

29/05/2018

Na wczorajszej sesji rady miasta gościliśmy Pana Dyrektora Tomasza Szlązaka z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W swoim wystąpieniu wyjaśniał on, że Urząd Wojewódzki nie jest w stanie przekazać 1 mln złotych na rewitalizację parku i padła propozycja przesunięcia tej kwoty na inny cel, np. na wykonanie projektu i budowę kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi.

(Przypominamy, że rewitalizacja parku jest inwestycją na którą miasto Otwock pozyskało już dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 4,3 mln złotych. Prace rozpoczną się w tym a zakończą się w przyszłym roku.)

Radni przyjęli wniosek o przeznaczeniu wkładu własnego w łącznej kwocie 1 000 000 zł dla projektu budowy kompleksu boisk sdzkolnych przy osiedlu Ługi. Pozostałe zmiany budżetowe dotyczyły m. in:

  • zaciągnięcie kredytu długoterminowego na kwotę 7 mln 441 tys zł (zwiększenie tegorocznego kredytu o kwotę 441 tys zł)
  • remontu fontanny na terenie dz. ew. 164/2 obr. 43 – kwota 100 000 zł (zwiększenie wartości zadania)
  • przebudowy ul. Mickiewicza na odc. od skrzyżowania z ul. Kołłątaja do ul. Turystycznej (wraz z ułożeniem nakładki asfaltowej na jezdni) – 441 000 zł (zwiększenie wartości zadania)
  • wykonanie utwardzenia i rekultywacji fragmentu terenu między ul. Staszica a ul. Andriollego (dz. ew. 165, 164/3, 164/2, 206/3, 169/2 obr. 43) – kwota 290 000 zł (zwiększenie wartości zadania)
  • budowy ogrodzenia SP5 od strony ul. Słowackiego – kwota 25 000 zł (nowe zadanie)
  • udziału w projekcie Ławka Niepodległości – kwota 30 000 zł (nowe zadanie)

ikona strzałka Poniżej film z wystąpienia dyrektora Biura Inwestycji i Rozwoju Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie dotacji w kwocie 1 mln złotych: