Płatność za podatki lokalne - przedłużenie terminu płatności

Autor: Administrator serwisu

13/03/2020

Otwock-FB-1200x1400px_Koronawirus_20200313_Podatki.png

Rekomendujemy dokonanie płatności podatków lokalnych poprzez przelewy internetowe. 
W przypadku niedotrzymania terminu płatności I raty do 16 marca 2020 r. i zapłaty go do 15 maja 2020 r., odsetki powstałe za zwłokę będą umarzane po złożeniu odpowiedniego wniosku przez podatnika.