Placówki niepubliczne

Rejestr placówek niepublicznych: https://bip.otwock.pl/?bip=1&cid=1059&bsc=N
 
Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów: https://bip.otwock.pl/?bip=1&cid=1066&bsc=N
 
Dane teleadresowe:

Niepubliczny Punkt Przedszkolny "KALEJDOSKOP"

ikona adres ul. Poniatowskiego 10 (PMDK)

ikona telefon 883-240-123

ikona www www.pracownia-kalejdoskop.pl

ikona e-mail biuro@pracownia-kalejdoskop.pl

 

Domowe Przedszkole

ikona adres ul. Szkolna 50, 05-400 Otwock

ikona telefon 882 165 475

ikona e-mail domowe@przedszkole-otwock.pl

 

Niepubliczne Integracyjne Patkowe Przedszkole

ikona adres ul. Ostrowska 2, 05-402 Otwock

ikona telefon 793 030 050

ikona www www.patka.com.pl 

ikona e-mail patkoweprzedszkole@gmail.com

 

Niepubliczne Przedszkole nr 3 "Małych Odkrywców"

ikona adres ul. Górna 94A, 05-402 Otwock

ikona telefon 608 305 822

 

Niepubliczne Przedszkole nr 4 "Otwockie Maluchy"

ikona adres ul. Ambasadorska 1, 05-402 Otwock

ikona telefon 603 586 183

 

Przedszkole Niepubliczne "Sówka Mądra Główka"

ikona adres ul. Legionów 2, 05-400 Otwock

ikona telefon 663 848 103Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Misie"

ikona adres ul. Hallera 9, 05-400 Otwock

ikona telefon 605 211 696Przedszkole Niepubliczne Nr 1 "Anielinek"

ikona adres ul. Reymonta 68/70, 05-400 Otwock

ikona telefon 22 779-00-80Przedszkole Niepubliczne Sióstr Elżbietanek nr 2

ikona adres ul. Kołłątaja 13, 05-400 Otwock

ikona telefon 22 779-22-35

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich

ikona adres ul. Czerska 21, 05-400 Otwock

ikona telefon 883 700 315

ikona wwwwww.noblisci.edu.pl

ikona e-mailsekretariat@noblisci.edu.pl

 

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 96 im. Świętej Rodziny

ikona adres ul. Kołłątaja 80/82, 05-400 Otwock

ikona telefon 22 788-29-78

 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny "W dobrych rękach"

ikona adres ul. Kościuszki 18, 05-400 Otwock

ikona telefon 507 638 419


Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Laudame"

ikona adres ul. Radosna 2B, 05-400 Otwock

ikona telefon 570 122 006

Domowe Przedszkole

ikona adres ul. Szkolna 50, 05-400 Otwock

ikona telefon 882 165 475

 

Uchwała Rady Miasta Otwocka w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Otwocka przez inne niż Miasto Otwock osoby prawne i osoby fizyczne - https://bip.otwock.pl/?bip=2&cid=1237&id=1860