Pierwsza Sesja Rady Miasta Otwocka kadencji 2018-2023

Autor: Wydział Kultury i Promocji

19/11/2018

Podczas uroczystej sesji, która odbyła się w dniu 17 listopada br. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku zainaugurowano VIII kadencję Rady Miasta Otwocka. Urząd Prezydenta Miasta Otwocka oficjalnie objął Jarosław Tomasz Margielski.

 

Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miasta Otwocka VIII kadencji 2018-2023 otworzyła radna senior Jadwiga Marcela Czarnowska, która do czasu wyboru Przewodniczącego Rady, odpowiedzialna była za przeprowadzenie sesji. Kiedy na salę obrad wprowadzony został sztandar Miasta Otwocka, wszyscy zebrani odśpiewali hymn państwowy, a następnie nowo wybrani radni z rąk  Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej Barbary Poniatowskiej odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie.

Uroczyste ślubowanie złożył także nowo wybrany Prezydent Jarosław Margielski – „Obejmując urząd prezydenta miasta uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg”. Ustępujący Prezydent Zbigniew Szczepaniak przekazał swojemu następcy insygnia władzy. Po uroczystym zaprzysiężeniu Prezydent Jarosław Margielski podziękował wszystkim mieszkańcom Otwocka za czynny udział wyborach i zaufanie jakim go obdarzyli, pogratulował nowo wybranym radnym oraz zapowiedział, jakie będą jego pierwsze decyzje. Podczas przemówienia, nowy gospodarz naszego miasta skierował także słowa uznania do swojego poprzednika, dziękując za te zrealizowane, jak i dopiero rozpoczęte inwestycje oraz za współpracę na rzecz otwockiego samorządu.

Kolejnym punktem sesji był wybór Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczącym komisji został Andrzej Mieczysław Gurdziel, członkami zaś Mateusz Głasek oraz Krzysztof Kłósek. W głosowaniach tajnych przeprowadzonych przez Komisję Skrutacyjną stwierdzono, że funkcję Przewodniczącej Rady Miasta Otwocka objęła Monika Kwiek, pierwszego wiceprzewodniczącego Bartłomiej Kozłowski oraz drugiego wiceprzewodniczącego Arkadiusz Krzyżanowski.

Na zakończenie inauguracyjnej sesji, głos zabrał Zbigniew Szczepaniak Prezydent Miasta Otwocka w latach 2006 – 2018, który życzył nowo wybranej Radzie i swojemu następcy wielu sukcesów w działaniach na rzecz miasta Otwocka w rozpoczynającej się kadencji oraz wytrwałości w dążeniu do celów dla dobra mieszkańców.

Galeria