Park Miejski i Skwery z dofinansowaniem z UE

Autor: Administrator serwisu

05/02/2018

Dzięki działaniom Prezydenta Miasta Otwocka Zbigniewa Szczepaniaka udało się pozyskać dofinansowanie z programu POIiŚ pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru VII Pułku Łączności i Skweru Lennestadt”. Dofinansowanie zostało zatwierdzone przez Ministra Środowiska. Łączna kwota dofinansowania wynosi 4 306 441,54 zł.

W chwili obecnej Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Otwocka kompletuje dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie.

Realizacja projektu o łącznej wartości 13 225 200 zł rozpocznie się jeszcze w tym roku. Zakończenie prac planowane jest na rok 2019. W ramach realizacji zadania wykonane zostaną:

w Parku Miejskim:

 • budowa altan i tężni solankowej;
 • modernizacja muszli koncertowej;
 • budowa widowni i utwardzonego placu przed sceną;
 • wykonanie fontanny i alejek parkowych;
 • wyposażenie w elementy małej architektury;
 • odtworzenie szaty roślinnej;
 • wykonanie nowego ogrodzenia Parku;

w Skwerze VII Pułku:

 • stworzenie nowej kompozycji przestrzennej;
 • zagospodarowanie placu centralnego;
 • wykonanie nowego układu ciągów pieszych;
 • nasadzenia nowej roślinności;
 • wykonanie oświetlenia skweru;
 • wyposażenie w elementy małej architektury;

w Skwerze Lennestadt

 • stworzenie nowej kompozycji przestrzennej;
 • wykonanie nowego układu ciągów pieszych;
 • nasadzenia nowej roślinności;
 • wykonanie oświetlenia skweru;
 • wyposażenie w elementy małej architektury;

ikona strzałka Prezentacja rewitalizacja

Galeria