Otwocka Rodzina 3+

logo programu rodzina 3+

Program Rodzina 3+ skierowany jest do rodzin posiadających trójkę bądź więcej dzieci w wieku do 18. roku życia bądź do 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, a także do rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.

By móc skorzystać z projektu Rodzina 3+ należy złożyć wniosek o "Kartę Rodziny 3+", która wydawana jest przez Prezydenta Miasta Otwocka. Karta obowiązuje przez rok od daty wydania. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Otwocka - ul. Armii Krajowej 5, bud. "B" na parterze. Formularze dostępne są w BOM Urzędu Miasta oraz w formie elektronicznej (poniżej)

W ramach projektu Rodzina 3+ dla dzieci posiadających Kartę przysługują m.in. następujące ulgi:

  • bezpłatne przedszkole (nie trzeba płacić za dodatkowe godziny)
  • bezpłatny żłobek
  • opłaty za żywienie, w tym za obiady w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz w przedszkolach i Żłobku Miejskim nie będą przewyższały 1zł w wymiarze miesięcznym;
  • miejskie jednostki organizacyjne (m.in. usługi oświatowe, dobra kultury, sportu i rekreacji) są zobowiązane uwzględnić w cenniku 1zł brutto dla dzieci oraz opiekuna korzystającego ze wstępu razem z dziećmi
  • w przypadku pobierania opłat stałych, w tym miesięcznych oraz rocznych za uczestnictwo dzieci w zajęciach w zakresie kultury, kultury fizycznej, oświaty, kołach zainteresowań i tym podobnych, zobowiązane są uwzględnić przy określaniu wysokości opłat cenę 1 zł brutto.

Program Rodzina 3+ ma na celu, oprócz wsparcia rodzin wielodzietnych, także promocję Miasta Otwocka. W obecnym czasie, wobec ekspansji warszawskiej aglomeracji, wiele młodych osób lub rodzin poszukuje miejsca osiedlenia w pobliżu Warszawy. Stworzenie dobrych warunków dla zwiększonej dzietności niewątpliwie jest elementem podnoszącym atrakcyjność Otwocka w tym zakresie. Inwestycja w najmłodsze pokolenie - Mieszkańców oraz młodzież, jest cennym wkładem Miasta w jego stabilną strukturę społeczną w przyszłych latach. Stworzenie warunków poprawy oraz promocja dzietności poprzez wdrożenie specjalnego programu ułatwiającego funkcjonowanie rodzinom, niewątpliwie jest elementem polityki.

ikona strzałka Wniosek o wydanie karty Rodzina 3+


Artykuły