Otwock w czerwonej strefie! #Koronawirus

Autor:

01/10/2020

Powiat otwocki został objęty czerwoną strefą!

 Od dziś powiat otwocki znajduje się na liście powiatów zakwalifikowanych do kategorii czerwonej, w związku ze zwiększającą się dynamicznie liczbą zakażeń koronawirusem na naszym terenie.

W powiatach przypisanych do obszaru „czerwonego” wprowadzone zostają następujące obostrzenia, które będą obowiązywać od najbliższej soboty, tj. 3 października 2020 r.:

 • Noszenie maseczek wszędzie w przestrzeni publicznej;
 • Wydarzenia sportowe odbywają się bez udziału publiczności;
 • Zakaz organizacji wydarzeń kulturalnych;
 • Limit w lokalach gastronomicznych: 1 osoba na 4 mkw;
 • Limity w siłowniach i centrach fitness to 1 osoba na 10 metrów kwadratowych;
 • W kinach, w tym w otwockim kinie „Oaza” będzie obowiązywać limit 25 procent zajętych miejsc;
 • Zakaz zgromadzeń powyżej 150 osób. Uczestnicy 1,5 m od siebie i zakrywają usta i nos;
 • Wydarzenia religijne w budynku/kościele - 50% obłożenia budynku (kościoła)  lub innego obiektu kultu religijnego + obowiązek zakrywania ust i nosa;
 • Wydarzenia religijne odbywające się na zewnątrz – 150 osób na zewnątrz + obowiązek zakrywania ust i nosa (niezależnie od dystansu);
 • Wesela i inne uroczystości „rodzinne” – limit 50 osób z wyjątkiem obsługi;
 • Inne imprezy, spotkania niezależnie od ich rodzaju – limit 50 osób z wyjątkiem obsługi;
 • Zakaz organizowania kongresów i targów;
 • Transport zbiorowy – 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych – przewozy lokalne w ramach obszaru czerwonego;

Zakaz działalność usługowej obejmującej poprawę kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z), czyli łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp. mających na celu poprawę samopoczucia.