Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Autor: Administrator serwisu

W dniu 17 stycznia 2017 roku Prezydent Miasta Otwocka oglosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej, turystyki oraz ochrony zdrowia - ratownictwa medycznego, w Otwocku w 2017 roku. 

Termin składania ofert upływa 8 lutego 2017 r.

ikona strzałka Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej, turystyki oraz ochrony zdrowia - ratownictwa medycznego, w Otwocku w 2017 roku.