Otwarty konkurs ofert

Autor: Administrator serwisu

27/10/2016

Rodzaj zadania, warunki i wysokość środków realizacji zadania: Prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem terenów, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych Miasta Otwocka oraz kadry, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych realizatora zadania zlokalizowanych przy ul. Karczewskiej i Sportowej w Otwocku

Wysokość środków w złotych: 35 000,00

ikona strzałka Pełna treść ogłoszenia