Oświadczenie Prezydenta Miasta Otwocka

Autor: Administrator serwisu

27/07/2020

Oświadczenie.png

Oświadczenie Prezydenta Miasta Otwocka w sprawie uwag mieszkańców do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka