Ostrzeżenie o złej jakości powietrza do końca dnia 6 marca 2018r.

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

06/03/2018

W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia.

Komunikat Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego