Ostrzeżenie o złej jakości powietrza

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

22/02/2018

W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 w powietrzu na obszarze m.st. Warszawa Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia.

Ostrzeżenie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego