Ostrzeżenia o złej jakości powietrza

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

13/02/2018

W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 w powietrzu na obszarze m.st. Warszawa Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia. 

  Ostrzeżenie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Jakość powietrza można śledzić zarówno na stronie otwock.pl w zakładce "Niska Emisja" (link) bądź na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiskia http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current