Ostateczny termin składania ofert na budowę SP8 w Wólce Mlądzkiej

Autor: Administrator serwisu

26/10/2018 10:00

W związku z wieloma pytaniami mieszkańców dotyczącymi przetargu na budowę I etapu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wólce Mlądzkiej – budynku szkoły, uprzejmie informujemy, że z powodu zapytań potencjalnych oferentów termin składania ofert przetargowych został przesunięty na dzień 31.10.2018 do godziny 10:00.

Jednocześnie informujemy o zakończeniu terminu zadawania pytań przez oferentów, zatem ostateczna data składania ofert nie ulegnie zmianie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.10.2018 o godz. 10:30 w Urzędzie Miasta Otwocka, budynek C, I piętro, pok. 5a.

 

Zachęcamy zainteresowanych podmioty do składania ofert w wyznaczonym terminie.

 

Treść pisma: http://bip.otwock.pl/fls/bip_pliki/2018_10/BIPF578E4CE6D6F0DZ/_wyjasnienia_i_modyfikacja_SIWZ_104_.pdf

Informacje o przetargu: http://www.bip.otwock.pl/?bip=2&cid=1018&id=16598