Orlen wróci na ul. Poniatowskiego?

Autor: Administrator serwisu

05/05/2016

Na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A. Prezydent Miasta Otwocka prowadzi postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację zadania pn. „Budowa stacji paliw i gazu wraz z towarzyszącą infrastrukturą”. Inwestycja miałaby być zrealizowana na działkach o nr ewidencyjnym 24/2 i 24/3 obręb 143 w Otwocku przy ulicy Poniatowskiego. Dokładna lokalizacja za pośrednictwem portalu: http://otwock.e-mapa.net/.

Obecnie postępowanie jest na etapie screeningu – jest to etap obejmujący ocenę, przez organ ochrony środowiska, czy dane przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym - sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Postępowanie prowadzi Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Otwocka bud. „C”, pok. nr 4, tel. 22 779 20 01 wew. 171.