Organizacje pozarządowe. Podział na pola zadań

Kultura i sztuka

 1. CARITAS Diecezji Warszawsko Praskiej
 2. Chorągiew Stołeczna Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Otwock
 3. Fundacja "Posłaniec"
 4. Fundacja na Rzecz Przeciwdziałania Marginalizacji Społecznej PRO HOMINI
 5. Fundacja Promocji Kultury "OtwArte"
 6. Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie Koło Miejskie Nr 16 w Otwocku
 7. Otwockie Towarzystwo Bluesa i Ballady
 8. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 9. Polski Związek Niewidomych
 10. Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych Regionalna Sekcja Mazowiecka w Otwocku. Stanica WOPR Otwock.
 11. Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze 
 12. Oddział im. M. E. Andriollego
 13. Przywrócić Dzieciństwo. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka"
 14. Stowarzyszenie Klub Karate Fudokan "TODOME" (K.K.F. "TODOME")
 15. Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli "Pomagamy Pomagać"
 16. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Nieśmy Radość"
 17. Towarzystwo Przyjaciół Otwocka
 18. Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych

Sport, turystyka, rekreacja, hobby

 1. "Arkadia" Mazowiecki Klub Sportowy Niesłyszących i Głuchoniewidomych
 2. Automobilklub Polski
 3. Bractwo Strzelców Kurkowych "Lechity"
 4. CARITAS Diecezji Warszawsko Praskiej
 5. Chorągiew Stołeczna Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Otwock
 6. Fundacja "Smyki na Start"
 7. Fundacja na Rzecz Przeciwdziałania Marginalizacji Społecznej PRO HOMINI
 8. Klub Motocyklowy Zryw FG Otwock
 9. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sparta Legiony Otwock
 10. Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie Koło Miejskie Nr 16 w Otwocku
 11. Otwockie Stowarzyszenie Trzeźwościowe
 12. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 13. Polski Związek Niewidomych
 14. Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych Regionalna Sekcja Mazowiecka w Otwocku. Stanica WOPR Otwock.
 15. Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze 
 16. Oddział im. M. E. Andriollego
 17. Przywrócić Dzieciństwo. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka"
 18. Stowarzyszenie Klub Karate Fudokan "TODOME" (K.K.F. "TODOME")
 19. Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli "Pomagamy Pomagać"
 20. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Nieśmy Radość"
 21. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Apollo"
 22. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
 23. Towarzystwo Przyjaciół Otwocka
 24. Towarzystwo Sportowe Meran-Otwock
 25. Uczniowski Klub Sportowy "GEMINI"
 26. Uczniowski Klub Sportowy "SŁOWACKI"
 27. Uczniowski Klub Sportowy BUSHI
 28. Uczniowski Klub Sportowy MDK Otwock

Edukacja i wychowanie

 1. Automobilklub Polski
 2. Bractwo Strzelców Kurkowych "Lechity"
 3. CARITAS Diecezji Warszawsko Praskiej
 4. Chorągiew Stołeczna Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Otwock
 5. Fundacja RODZICE SZKOLE
 6. Fundacja "Posłaniec"
 7. Fundacja "Smyki na Start"
 8. Fundacja na Rzecz Przeciwdziałania Marginalizacji Społecznej PRO HOMINI
 9. Fundacja Promocji Kultury "OtwArte"
 10. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sparta Legiony Otwock
 11. Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie Koło Miejskie Nr 16 w Otwocku
 12. OTWOCKIE POROZUMIENIE RAD RODZICÓW
 13. Otwockie Towarzystwo Bluesa i Ballady
 14. Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej
 15. Polski Czerwony Krzyż
 16. Polski Klub Ekologiczny Koło "Otwockie Sosny"
 17. Polski Związek Niewidomych
 18. Przywrócić Dzieciństwo. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka"
 19. Stowarzyszenie Klub Karate Fudokan "TODOME" (K.K.F. "TODOME")
 20. Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli "Pomagamy Pomagać"
 21. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Nieśmy Radość"
 22. Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy Dziecku i Rodzinie "Moje Miejsce"
 23. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Apollo"
 24. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
 25. Towarzystwo Przyjaciół Otwocka
 26. Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian"
 27. Uczniowski Klub Sportowy "SŁOWACKI"

Badania naukowe

 1. Fundacja Badań i Rozwoju Nauki
 2. Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział im. M. E. Andriollego

Ochrona zdrowia

 1. CARITAS Diecezji Warszawsko Praskiej
 2. Chorągiew Stołeczna Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Otwock
 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Mlądzkiej
 4. Otwockie Stowarzyszenie Trzeźwościowe
 5. Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej
 6. Polski Czerwony Krzyż
 7. Polski Związek Niewidomych
 8. Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych Regionalna Sekcja Mazowiecka w Otwocku. Stanica WOPR Otwock.
 9. Stowarzyszenie Klub Karate Fudokan "TODOME" (K.K.F. "TODOME")
 10. Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli "Pomagamy Pomagać"
 11. Stowarzyszenie Obywatelskie "Przyjazne Miasto i Przyjazny Powiat"
 12. Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy Dziecku i Rodzinie "Moje Miejsce"

Usługi socjalne, pomoc społeczna

 1. CARITAS Diecezji Warszawsko Praskiej
 2. Chorągiew Stołeczna Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Otwock
 3. Dom "Nazaret" dla Samotnych Kobiet i Matek z Dziećmi
 4. Fundacja "Posłaniec"
 5. Fundacja na Rzecz Przeciwdziałania Marginalizacji Społecznej PRO HOMINI
 6. Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej
 7. Polski Czerwony Krzyż
 8. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
 9. Przywrócić Dzieciństwo. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka"
 10. Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli "Pomagamy Pomagać"
 11. Stowarzyszenie Obywatelskie "Przyjazne Miasto i Przyjazny Powiat"
 12. Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy Dziecku i Rodzinie "Moje Miejsce"
 13. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Ochrona środowiska

 1. Automobilklub Polski
 2. CARITAS Diecezji Warszawsko Praskiej
 3. Chorągiew Stołeczna Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Otwock
 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Mlądzkiej
 5. Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie Koło Miejskie Nr 16 w Otwocku
 6. Polski Klub Ekologiczny Koło "Otwockie Sosny"
 7. Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych Regionalna Sekcja Mazowiecka w Otwocku. Stanica WOPR Otwock.
 8. Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze 
 9. Oddział im. M. E. Andriollego
 10. Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli "Pomagamy Pomagać"
 11. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Nieśmy Radość"
 12. Stowarzyszenie Obywatelskie "Przyjazne Miasto i Przyjazny Powiat"
 13. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce
 14. Towarzystwo Przyjaciół Otwocka
 15. Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian"

Rozwój lokalny w wymiarze społecznym i materialnym

 1. CARITAS Diecezji Warszawsko Praskiej
 2. Chorągiew Stołeczna Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Otwock
 3. Fundacja RODZICE SZKOLE
 4. Fundacja "Smyki na Start"
 5. Fundacja na Rzecz Przeciwdziałania Marginalizacji Społecznej PRO HOMINI
 6. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sparta Legiony Otwock
 7. Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie Koło Miejskie Nr 16 w Otwocku
 8. OTWOCKIE POROZUMIENIE RAD RODZICÓW
 9. Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej
 10. Polski Związek Niewidomych
 11. Stowarzyszenie Klub Karate Fudokan "TODOME" (K.K.F. "TODOME")
 12. Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli "Pomagamy Pomagać"
 13. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Nieśmy Radość"
 14. Stowarzyszenie Obywatelskie "Przyjazne Miasto i Przyjazny Powiat"
 15. Towarzystwo Przyjaciół Otwocka

Prawo i jego ochrona, prawa człowieka, działalność polityczna

 1. Polski Klub Ekologiczny Koło "Otwockie Sosny"
 2. Polski Związek Niewidomych
 3. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
 4. Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli "Pomagamy Pomagać"
 5. Stowarzyszenie Obywatelskie "Przyjazne Miasto i Przyjazny Powiat"

Wsparcie dla instytucji, organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich

 1. Fundacja RODZICE SZKOLE
 2. Polski Czerwony Krzyż
 3. Polski Klub Ekologiczny Koło "Otwockie Sosny"
 4. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 5. Polski Związek Niewidomych
 6. Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli "Pomagamy Pomagać"
 7. Stowarzyszenie Obywatelskie "Przyjazne Miasto i Przyjazny Powiat"
 8. Towarzystwo Przyjaciół Otwocka

Działalność międzynarodowa

 1. Automobilklub Polski
 2. Chorągiew Stołeczna Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Otwock
 3. Fundacja "Smyki na Start"
 4. Fundacja Promocji Kultury "OtwArte"
 5. Polski Czerwony Krzyż
 6. Polski Klub Ekologiczny Koło "Otwockie Sosny"
 7. Polski Związek Niewidomych
 8. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
 9. Stowarzyszenie Klub Karate Fudokan "TODOME" (K.K.F. "TODOME")
 10. Towarzystwo Przyjaciół Otwocka

Religia

 1. CARITAS Diecezji Warszawsko Praskiej
 2. Chorągiew Stołeczna Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Otwock
 3. Fundacja "Posłaniec"
 4. Polski Związek Niewidomych

Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe

 1. Polski Związek Niewidomych
 2. Przywrócić Dzieciństwo. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka"
 3. Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli "Pomagamy Pomagać"
 4. Stowarzyszenie Taksówek Osobowych

Pozostała działalność

 1. Dom "Nazaret" dla Samotnych Kobiet i Matek z Dziećmi
 2. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
 3. Stowarzyszenie Obywatelskie "Przyjazne Miasto i Przyjazny Powiat"
 4. Stowarzyszenie Właścicieli Pawilonów Handlowo-Usługowych
 5. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
 6. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce