Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej określającej zakres prac remontowych dla lokalu przy ul. Kołłątaja 68 m3

Autor: Administrator serwisu

03/04/2019

Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej określającej zakres prac remontowych dla lokalu przy ul. Kołłątaja 68 m3 będącego w administracji Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku, zadanie realizowane w ramach zadania budżetowego pn. "Remont pustostanów będących własnością Gminy Otwock"

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Projekt umowy

Załączniki

RODO

Informacja z otwarcia ofert cenowych dotyczy wyk. dokumentacji projektowej określającej zakres remontu lok. przy Kołłątaja 68 m