Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej określającej zakres prac remontowych dla lokalu przy ul. Kołłątaja 68 m 3 będącego w administracji Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej

Autor: Administrator serwisu

17/04/2019

Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej określającej zakres prac remontowych dla lokalu przy ul. Kołłątaja 68 m 3 będącego w administracji Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zadanie realizowane w ramach zadania budżetowego pn., „remont pustostanów będących własnością gminy Otwock”.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Projekt umowy

Załączniki

RODO