Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Windykacja

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje wszystkie osoby zamieszkujące na terenie Miasta Otwocka i dotyczy również osób, które nie są zameldowane. Koszt przedmiotowej opłaty jest obliczany w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Wysokość stawek od 1 kwietnia 2019 roku:

  • 31,50 zł / mieszkańca / miesiąc - segregowane odpady komunalne (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, biodegradowalne, sprzęt elektryczny i elektroniczny, budowlane i rozbiórkowe, niebezpieczne, wielkogabarytowe, pozostałości po selektywnej zbiórce),
  • 63 zł / mieszkańca / miesiąc - za zmieszane odpady komunalne (odpady komunalne nie poddane selektywnej zbiórce).
Przykład: 

Trzyosobowa rodzina zamieszkująca jedną nieruchomość i prowadząca razem gospodarstwo domowe, która będzie segregować odpady zapłaci – 94,50 złotych miesięcznie, a ta która nie zdecyduje się na selektywną zbiórkę – 189 złotych.

Termin: 

Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez wezwania do 15-go dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

Przykład: Termin opłaty za styczeń 2019 roku - mija 15 stycznia 2019 roku.

Można dokonywać wpłat z góry za kilka lub kilkanaście miesięcy.

Sposób:

Wpłaty należy dokonywać przelewem lub gotówką, na indywidualne konto bankowe. Bez prowizji wpłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wpłacać w placówkach Banku Spółdzielczego w Otwocku, znajdujących się: w Urzędzie Miasta Otwocka – budynek B, przy ul. Kołłątaja 1b, przy ul. Karczewskiej 27 oraz przy ul. Andriollego 7/11.

Indywidualny numer rachunku bankowego można odebrać osobiście – w pok. 10 budynek B Urzędu Miasta Otwocka, pod numerem telefonu 22 / 779-60-54 lub drogą elektroniczną pisząc na adres odpady@otwock.pl

Dni i godziny otwarcia Kasy w Urzędzie Miasta Otwocka:

poniedziałek 8:00 – 18:00
wtorek 8:00 – 16:00
środa 8:00 – 16:00
czwartek 8:00 – 16:00
piątek 8:00 – 16:00

Przykład:
Nazwa odbiorcy: Miasto Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock
Tytuł płatności: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc ....................